Vragen kinderopvang 2012

Vragen kinderopvang 2012

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de tarieven en regels voor de kinderopvang in 2012

 

Wanneer loop ik risico op een boete van de Belastingdienst?

Het is van belang dat Belastingdienst/Toeslagen de juiste gegevens van u heeft en u wijzigingen tijdig doorgeeft. U voorkomt daardoor dat u toeslag moet terugbetalen. Blijkt bij controle dat u te veel kinderopvanguren heeft aangevraagd, dan kan de Belastingdienst/Toeslagen een boete opleggen. De boetes die Belastingdienst/Toeslagen bij fraude kan opleggen, gaan omhoog. De boete kan even hoog worden als het terug te betalen bedrag. Bij herhaling wordt de aanvrager voor maximaal 5 jaar uitgesloten van het recht op Kinderopvangtoeslag

Wat zijn gewerkte uren voor ouders in loondienst en voor zelfstandige ondernemers (inclusief zzp'ers)?

Werkt u in loondienst? Dan zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt uw gewerkte uren. Verlofuren en ziekte tellen mee. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld bijscholing, deeltijd-ww of ouderschapsverlof. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan gaat het om de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten of de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die u volgt voor uw bedrijf tellen mee. Ook ziekte mag u meerekenen. Houd er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie. Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren. Hiermee is in de 140%/70%-percentages al rekening gehouden.

Wat gebeurt er met de termijn waarover ik nog Kinderopvangtoeslag kan krijgen als ik op mijn ontslagdatum in de ziektewet zit?

Sinds 1 januari 2012 geldt dat er nog drie maanden na de ontslagdatum recht op Kinderopvangtoeslag blijft gelden. De Belastingdienst heeft laten weten dat het niet uitmaakt voor het recht op de Kinderopvangtoeslag of iemand op die datum in de ziektewet zit, en dus nog geen (bijvoorbeeld ww-)uitkering krijgt. Voorbeeld: iemand wordt ontslagen per 1 januari, maar zit tot en met 29 februari in de ziektewet en krijgt pas vanaf 1 maart WW. Dan is toch 31 maart de laatste dag waarop er recht is op Kinderopvangtoeslag.

Hoe zit het met het recht op Kinderopvangtoeslag wanneer iemand na 1 oktober 2011 werkeloos is geworden?

Volgens telefonische informatie van 3-1-2012 van de Belastingdienst geldt voor iedereen die na 1 oktober 2011 ontslagen is drie maanden na ontslagdatum nog recht op Kinderopvangtoeslag. Dus bijvoorbeeld iemand die op 1 december 2011 werkeloos is geworden heeft dan niet tot en met 31 december 2011 recht op Kinderopvangtoeslag (zoals in de oude regeling die was gebaseerd op kalenderjaren het geval was), maar tot en met 29 februari 2012.

Wat adviseert ouderorganisatie BOINK met betrekking tot de kinderopvangtoeslag 2012?

BOINK wil ouders er nadrukkelijk op wijzen dat in de Kinderopvangtoeslagbeschikking van de Belastingdienst geen rekening gehouden is met de koppeling tussen het aantal gewerkte uren door de minst werkende partner en het aantal afgenomen opvanguren. U dient zelf te berekenen op hoeveel uren toeslag u recht heeft. Dit is tevens het maximum aantal uren dat u door mag geven aan de Belastingdienst Toeslagen.
Het aantal opvanguren waarover ouders recht hebben op toeslag is voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud 140% van het aantal gewerkte uren door de minst werkende partner. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaat dit om 70%. Mocht het aantal uur waarop u recht heeft minder zijn dan het aantal uur waarop de kinderopvangtoeslag gebaseerd is in de beschikking dan dient u het juiste aantal uren waarop u recht heeft zelf zo spoedig mogelijk door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen. U loopt anders het risico te veel toeslag te ontvangen voor 2012.

Een rekenvoorbeeld: Als de minst werkende partner 24 uur per week werkt dan heeft u voor een 2-jarig kind recht op 33,6 uur per week (= 1747,2 uur wanneer u 52 weken opvang afneemt in 2012) en voor een 8-jarig kind op 16,8 uur per week (=873,6 uur wanneer u 52 weken opvang afneemt in 2012).

BOINK adviseert u ook er rekening mee te houden dat het aantal opvanguren waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag wijzigt wanneer u in 2012 een kind heeft dat naar de basisschool gaat. Ook dan dient u een eventuele wijziging zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen.

Als ik een min/max-contract heb, wat kan ik dan het beste als inkomen doorgeven aan de Belastingdienst?

De Belastingdienst adviseert aan de hoge kant te gaan zitten met het invullen van uw toetsingsinkomen, waardoor u waarschijnlijk een teruggave krijgt. Als u te laag gaat zitten moet er zeker een deel van de kinderopvangtoeslag terugbetaald gaan worden en loopt u ook nog (als het verschil tussen realiteit en uw opgave erg groot is) risico op een boete. Ook in dit geval geldt: houdt uw financiële gegevens goed bij en geef grote afwijkingen (zowel positief als negatief) zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.

Hoe wordt omgegaan met het ouderschapsverlof in de 140/70%regeling?

De gewerkte uren van vóór het ouderschapsverlof worden ook gehanteerd tijdens het ouderschapsverlof.

Hoe kan het dat ik met berekening via de Mikz-calculator op een veel lager netto-bedrag per maand uitkom dan via de kinderopvangtoeslagtabel 2012 die het Rijk publiceert?

Er zijn tabellen van de overheid in omloop waarbij alléén de rijksbijdrage voor 2012 vermeld wordt, maar niet de 33,3% bijdrage van de werkgever, die de belastingdienst int bij de werkgevers en vergoedt aan alle ouders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Bij de tabel waarin alleen het bedrag van de overheid wordt vermeld (en die begint met 57,4% voor het eerste kind voor de allerlaagste inkomens) moet dus bij elk percentage wat daarin vermeld staat 33,3% worden opgeteld (57,4+33,3=90,7%). In de Mikz-calculator is dit al voor u gedaan, dus het bedrag wat u daarin als uitkomst krijgt geeft u een juiste indicatie van de totale kinderopvangvergoeding die u via de belastingdienst ontvangt.

Zijn de percentages van de uren van de minst werkende partner die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (140% kdv en 70% bso) per kind of per gezin?

Per kind.

Hoe gaat het in zijn werk als je je kdv-pakket in de loop van het jaar wilt wijzigen?

Het is mogelijk om een wijziging in de loop van het jaar door te voeren, maar dan vindt er wel een herberekening van het ene pakket naar het andere pakket plaats.

Welk uurtarief geldt voor mij als ik extra dagen af wil nemen?

Dat hangt af van uw pakket. Als u bv. gekozen hebt voor bso-pakket 1 dan is dat het uurtarief dat u betaald.

Mijn inkomsten wisselen door het jaar heen, hoe moet ik dit doorgeven aan de belastingdienst?

U dient grote wijzigingen in inkomsten door te geven in de maand waarin deze wjiziging plaats vindt (of maximaal één maand later). Hebben de wisselende inkomsten te maken met het feit dat u ZZP-er of een flexibel contract hebt, dan moet u de richtlijnen hierover van de belastingdienst afwachten.

Calculator: de uren die ik over mijn maximaal te declareren uren zit en ik dus zelf moet betalen, zitten die meegerekend in het netto bedrag per maand?

Ja.

Is de pilot van 8-uurs opvang alleen in Kaatsheuvel?

Ja. Wanneer dit experiment (van een jaar) succesvol blijkt te zijn zal in de toekomst op meerdere locaties 8-uurs opvang worden aangeboden.

Wanneer kom ik aan aanmerking voor maatwerk?

Wanneer u meer dagopvang nodig heeft dan binnen de door de overheid vastgestelde grens van 140% valt willen wij bekijken of wij u maatwerk kunnen bieden. In dat geval dient u aan te tonen wat uw werktijden zijn, zodat onze afdeling plaatsing en planning u een passend aanbod kan doen.

Is het 40-schoolweken-pakket gekoppeld aan de vakanties van het basisonderwijs?

Ja. Voor een overzicht van de basisschoolvakanties 2012 in onze regio's klik hier.

Waarom staat de tussenschoolse opvang (TSO) niet vermeld op de overeenkomsten voor 2012 die naar ouders verzonden worden?

Omdat voor de TSO geen Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Wanneer we de TSO wél in de overeenkomst zouden opnemen zou de overeenkomst niet meer door ouders gebruikt kunnen worden voor hun aanvraag bij de belastingdienst.

Wat meldt de overheid tot nu over de veranderingen in de kinderopvangtoeslag 2012?

Zie deze informatie (pdf) van 13 december 2011. Bereken zelf wat voor u de kinderopvangkosten in 2012 zullen zijn met behulp van de Mikz-calculator!

Geplaatst op: 30-03-2012