Missie, visie, kernwaarden

Missie, visie, kernwaarden

Missie

Op een leuke en speelse manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elk kind. Daarnaast ouders bewustmaken dat kinderopvang net zo vanzelfsprekend is als school.
 

Visie

Mikz werkt vanuit het belang en de beleving van het kind. Spelen met andere kinderen in een uitdagende omgeving onder motiverende begeleiding staat hierbij voorop. Onze kinderopvang is leuk en bereidt kinderen voor op het basisonderwijs. Onze buitenschoolse opvang biedt een unieke manier om vrije tijd te besteden met leeftijdsgenoten.

Onze opvanglocaties sluiten zoveel mogelijk aan bij de thuissituatie. Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen staan centraal. Maar we bieden meer dan alleen uitdagende speelzalen, buitenruimtes, rustige slaapkamers en gezonde voeding. Zo onderscheiden we ons nadrukkelijk met een uitdagend en ruim activiteitenaanbod. Dit is mogelijk dankzij de grootte van onze organisatie.

Elke leeftijdsgroep bieden we eigen uitdagingen in knusse ruimten. Baby's, peuters, kleuters, oudere kinderen krijgen begeleiding die past bij hun leeftijd. Denk aan: motorische en sociale ontwikkeling, vroeg- en voorschoolse educatie, sport, spel, en thema-onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich sneller en beter ontwikkelen als ze naar een kwalitatieve kinderopvang gaan. Laat uw kind ook de wereld ontdekken met Mikz.

Kernwaarden

Samen

Mikz is een organisatie die samenwer­king hoog in het vaandel heeft staan. We werken eerst en vooral samen met ouders aan de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind. We werken daarnaast sa­men met onderwijs, zorg, sport, cultuur en gemeenten. In de teams op de kind­groepen werken we samen als collega’s met één focus: ‘kinderen een veilige, maar ook uitdagende omgeving bieden, waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

Gastvrij

Mikz zorgt goed voor de kinderen die zij opvangt en is een gastvrije organisatie. Kinderen en ouders merken dit doordat medewerkers met passie en enthousiasme in hun werk staan. Ouders en kinderen voelen zich ontvangen en gezien doordat we luisteren en aandachtig zijn. Door deze professionaliteit worden de verwachtingen van ouders en kinderen overtroffen.

Creatief

We bieden kinderen een uitdagende en creatieve leefomgeving, waarin wij hen uitdagen om zich te ontwikkelen, te verwonderen en vragen te stellen. Als organisatie bedenken we niet voor de hand liggende creatieve en innovatieve oplossingen voor problemen.

Eigenwijs

Mikz is ook een eigenwijze organisatie. Elk kind is uniek. Als eigenwijze organisatie respecteren we de ruimte die het kind nodig heeft om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Mikz kiest ook voor eigenwijze medewerkers, die binnen de afgesproken kaders hun creativiteit en ondernemerschap tot uiting kunnen brengen