Pedagogisch beleid en kader

Pedagogisch beleid en kader

Als werkende ouder is een veilig en vertrouwd opvangadres voor uw kind(eren) van onschatbare waarde. U gaat daarbij niet over één nacht ijs en stelt hoge eisen. Mikz kinderopvang doet dat ook. U ziet dat terug in ons pedagogisch kader en beleidsplan. Hierin staat beschreven wat onze visie is op de begeleiding van kinderen. Het is de basis van waaruit wij werken binnen onze kinderdagcentra en gastouderopvang. Het laat zien ‘dit is wie we zijn en waar we voor gaan; dit is onze ‘kleur’!.

Daarnaast is op elke locatie een eigen pedagogisch werkplan aanwezig. Hierin is weergegeven hoe het pedagogisch beleid wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van die specifieke locatie. Elke locatie brengt zijn eigen ‘kleuraccenten’ aan, passend bij de ligging en mogelijkheden van die locatie. Het beschrijft zaken als de samenstelling en grootte van de groepen, welke activiteiten er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Het laat zien ’dit is hoe wij het pedagogisch beleid hebben ingekleurd, dit zijn onze kleuraccenten!’.

Pedagogisch kader (pdf)
Pedagogisch beleidsplan (pdf)

Voorschoolse educatie bij Mikz

We werken bij de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven van Mikz meer en meer met voorschoolse educatieprogramma's. Met deze speciale programma’s voor peuters stimuleren we hun ontwikkeling en proberen we (taal)achterstanden te voorkomen. Dit alles om ze spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool!

De kennis en ervaring van de pedagogisch medewerkers wordt verder uitgebreid. Zij worden opgeleid voor het werken met thema's binnen de voorschoolse educatieprogramma's.

De activiteiten en inrichting zijn afgestemd op de thema's en op het werken met kleine groepjes kinderen binnen de grote groep.

Om een soepele doorgaande lijn voor kinderen te bereiken is goede samenwerking met consultatiebureaus, basisscholen,bibliotheken, etc. van belang. Samen begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling.

Lees het document, Voorschoolse educatie bij Mikz (pdf) voor meer informatie.